Kandidati

Volilne enote Volilna enota 1 Volilna enota 2 Volilna enota 3 Volilna enota 4 Volilna enota 5 Volilna enota 6 Volilna enota 7 Volilna enota 8

1. VOLILNA ENOTA: KRANJ

LETOS VOLIMO ŠTEVILKO 23

JURIJ DOLŽAN

1. JESENICE

Volilni okraj obsega občine: Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica.

BRIGITA ŠOLAR

1. RADOVLJICA I

Volilni okraj obsega občine: Bled, Gorje in Bohinj.

dr. MARIJA ROGAR

3. RADOVLJICA II

Volilni okraj obsega občino Radovljica.

VLASTA SAGADIN

4. KRANJ I

Volilni okraj obsega del mestne občine Kranj (Center, Primskovo, Klanec, Vodov. Stolp, Kokrica, Predoslje, Suha, Britof)

IRENA DOLENC

5. KRANJ II

Volilni okraj obsega del mestne občine Kranj (Huje, Planina, Zlato Polje, Stražišče, Orehek, Bitnje, Besnica)

JOŽE IPAVEC

6. KRANJ III

Volilni okraj obsega naslednje občine: del Kranja ter Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko.

MARTA FRANTAR

7. TRŽIČ

Volilni okraj obsega občino Tržič.

ALOJZ BOGATAJ

8. ŠKOFJA LOKA I

Volilni okraj obsega občino Škofja Loka.

MIHAEL PREVC

9. ŠKOFJA LOKA II

Volilni okraj obsega občine: Gorenja Vas - Poljane, Železniki in Žiri.

mag. MATEJ TONIN

10. KAMNIK

Volilni okraj obsega občini Kamnik in Komenda.

BARBARA MEDIC

11. IDRIJA

Volilni okraj obsega občini Cerkno in Idrija.

2. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA

LETOS VOLIMO ŠTEVILKO 3

MATEJ HRAST

1. TOLMIN

Volilni okraj obsega občine: Bovec, Kobarid in Tolmin.

ZDENKA ZUPANČIČ

2. PIRAN

Volilni okraj obsega občino Piran.

MARIJANA FATOVIČ

3. IZOLA

Volilni okraj obsega občino Izola.

DANIJEL SERTIČ

4. KOPER I

Volilni okraj obsega del mestne občine Koper (Center).

DANIJEL SERTIČ

5. KOPER II

Volilni okraj obsega del mestne občine Koper (Koper Okolica).

ŠPELA POGAČNIK

6. SEŽANA

Volilni okraj obsega občine: Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina.

ANDREJ ČERNIGOJ

7. ILIRSKA BISTRICA

Volilni okraj obsega občino Ilirska Bistrica.

ALJAŽ PLEVNIK

8. POSTOJNA

Volilni okraj obsega občini Pivka in Postojna.

IVAN HUMAR

9. NOVA GORICA I

Volilni okraj obsega občine: Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, del Nove Gorice in del Renče-Vogrsko.

NADJA UŠAJ PREGELJC

10. NOVA GORICA II

Volilni okraj obsega občine: del Nove Gorice, del Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

JERNEJ VRTOVEC

11. AJDOVŠČINA

Volilni okraj obsega občini: Ajdovščina in Vipava.

3. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA CENTER

LETOS VOLIMO ŠTEVILKO 20

IVA DIMIC

1. LOGATEC

Volilni okraj obsega občine: Cerknica, Logatec, Loška Dolina in Bloke.

MATEJ SKVARČA

2. VRHNIKA

Volilni okraj obsega občine: Borovnica, Vrhnika in Log – Dragomer.

PETER KOLENC

3. LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK I

Volilni okraj obsega občine: Ig, Velike Lašče, del Škofljice (KS Škofljica), Brezovica (Podpeč, Preserje, Vnanje Gorice, Notranje Gorice) in del Ljubljane (Črna Vas, Lipe, Del Barje).

MATEJ KEBER

4. LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK II

Volilni okraj obsega občini: del Ljubljane (Rudnik, Rakovnik) in del Škofljica (KS Lavrica).

MOJCA SOJAR

5. LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK III

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Vič, Vrhovci).

URŠKA PIKEC VESEL

6. LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK IV

Volilni okraj obsega občine: Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, del Brezovice in del Ljubljane.

JULIJA HUMAR

7. LJUBLJANA-CENTER

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Center).

ALEŠ VOGRIN

8. LJUBLJANA-ŠIŠKA I

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Spodnja Šiška).

KLEMEN JERINC

9. LJUBLJANA-ŠIŠKA II

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Dravlje, Podutik).

ALEŠ VOGRIN

10. LJUBLJANA-ŠIŠKA III

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Koseze, Šentvid, Vižmarje).

mag. STANE OKOLIŠ

11. LJUBLJANA-ŠIŠKA IV

Volilni okraj obsega občine: Medvode, Vodice in del Ljubljane (Tacen, Stanežiče, Gameljne, Šmartno).

4. VOLILNA ENOTA: Ljubljana Bežigrad

LETOS VOLIMO ŠTEVILKO 3

VINCENC JANŠA

1. KOČEVJE

Volilni okraj obsega občine: Kočevje, Kostel in Osilnica.

LJUDMILA NOVAK

2. RIBNICA

Volilni okraj obsega občine: Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

ROBERT ILC

3. GROSUPLJE

Volilni okraj obsega občine: Grosuplje, del Ivančne Gorice in Dobrepolje.

JANEZ BEJA

4. LITIJA

Volilni okraj obsega občine: Litija, Šmartno Pri Litiji in del Ivančne Gorice.

IGOR PIGAC

5. LJUBLJANA-MOSTE I

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Zalog, Besnica, Sostro, Bizovik) in del občine Dol pri Ljubljani (Dolsko).

ALEKSANDAR DONČEV

6. LJUBLJANA-MOSTE II

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Fužine).

MAJA ŠTURBEJ

7. LJUBLJANA-MOSTE III

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Moste, Jarše, Zadobrova).

JOŽE JURKOVIČ

8. LJUBLJANA-BEŽIGRAD I

Volilni okraj obsega del občine Dol pri Ljubljani (Videm, Beričevo) in del mestne občine Ljubljana (Črnuče, Ježica, Šentjakob, Savlje).

MARJETA BEC

9. LJUBLJANA-BEŽIGRAD II

Volilni okraj obsega del mestne občine Ljubljana (Bežigrad, Tomačevo).

LJUDMILA NOVAK

10. DOMŽALE I

Volilni okraj obsega občine: Lukovica, Moravče in del Domžal.

TADEJA ŠUŠTAR

11. DOMŽALE II

Volilni okraj obsega občine: Trzin, Mengeš in del Domžal.

5. VOLILNA ENOTA: CELJE

LETOS VOLIMO ŠTEVILKO 5

NINA DRAME

1. ŠENTJUR

Volilni okraj obsega občini: Šentjur, in Dobje.

PRIMOŽ SLAKAN

2. CELJE I

Volilni okraj obsega občine: Štore, Vojnik, Dobrna in del Celja.

MIHA LOKOVŠEK

3. CELJE II

Volilni okraj obsega del mestne občine Celje.

BORUT VAŠ

4. ŽALEC I

Volilni okraj obsega občine: Polzela, Žalec in del Velenja.

ALEKSANDER REBERŠEK

5. ŽALEC II

Volilni okraj obsega občine: Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko.

mag. VALENTIN HAJDINJAK

6. MOZIRJE

Volilni okraj obsega občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Mozirje, Rečica ob Savinji in Nazarje.

VERONIKA JUVAN

7. VELENJE I

Volilni okraj obsega del mestne občine Velenje.

DRAGO KOREN

8. VELENJE II

Volilni okraj obsega občine: Šoštanj, Šmartno ob Paki in del Velenja.

ZVONKA MARHAT

9. SLOVENJ GRADEC

Volilni okraj obsega občini: Mislinja in Slovenj Gradec.

MOJCA ERJAVEC

10. RAVNE NA KOROŠKEM

Volilni okraj obsega občine: Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na Koroškem in Prevalje.

ANDREJ OTTO

11. RADLJE OB DRAVI

Volilni okraj obsega občine: Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica Na Pohorju, Radlje Ob Dravi, Vuzenica

6. VOLILNA ENOTA: Novo mesto

LETOS VOLIMO ŠTEVILKO 22

ERIKA CERAR

1. ČRNOMELJ

Volilni okraj obsega občine: Črnomelj, Metlika in Semič.

dr. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ

2. NOVO MESTO I

Volilni okraj obsega občine: del Novega mesta, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Žužemberk in Šentjernej.

MARKO DVORNIK

3. NOVO MESTO II

Volilni okraj obsega občini: del Novega mesta in Straža.

BLAŽ PAVLIN

4. TREBNJE

Volilni okraj obsega občine: Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna.

MILENA TOMŠE

5. BREŽICE

Volilni okraj obsega občino Brežice.

BOŽIDAR HUMAR

6. KRŠKO

Volilni okraj obsega občini: Krško in Kostanjevica na Krki.

ROBERT KAŠE

7. SEVNICA

Volilni okraj obsega občino Sevnica.

JOŽE SENICA

8. LAŠKO

Volilni okraj obsega občini Laško in Radeče.

ANTON ISKRA

9. HRASTNIK

Volilni okraj obsega občino Hrastnik.

BRANE JORDAN

10. TRBOVLJE

Volilni okraj obsega občino Trbovlje.

JELENA JERIN

11. ZAGORJE OB SAVI

Volilni okraj obsega občino Zagorje ob Savi.

7. VOLILNA ENOTA: Maribor

LETOS VOLIMO ŠTEVILKO 13

MARTIN MIKOLIČ

1. ŠMARJE PRI JELŠAH

Volilni okraj obsega občine: Bistrica Ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

BORUT KOŠIČ

2. SLOVENSKA BISTRICA

Volilni okraj obsega občine: Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica.

mag. JURE LEVART

3. SLOVENSKE KONJICE

Volilni okraj obsega občine: Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče.

MIHA ŽIŽEK

4. RUŠE

Volilni okraj obsega občine: Ruše, Lovrenc Na Pohorju in Selnica ob Dravi.

ANDREJ ŠAUPERL

5. MARIBOR I

Volilni okraj obsega občine: del Maribora (Limbiš, Pekre, Koroška Vrata), del Hoče-Slivnice in Rače Fram.

SIMONA ŠKOF

6. MARIBOR II

Volilni okraj obsega občine: del Maribora (Tezno), del Hoče-Slivnice, Starše in Miklavž na Drav. polju.

mag. BERNARD MEMON

7. MARIBOR III

Volilni okraj obsega občini: del Maribora (Brezje, Dogoše, Zrkovci, Pernica) in Dupleka.

dr. ALENKA ŠVERC

8. MARIBOR IV

Volilni okraj obsega del mestne občine Maribor (Center).

TADEJA RAČEL

9. MARIBOR V

Volilni okraj obsega del mestne občine Maribor (Studenci, Magdalena, Pobrežje).

NATAŠA BAUMAN

10. MARIBOR VI

Volilni okraj obsega del mestne občine Maribor (Tabor, Razvanje, Radvanje).

mag. ZDRAVKO LUKETIČ

11. MARIBOR VII

Volilni okraj obsega del mestne občine Maribor (Tabor, Pobrežje, Tezno).

8. VOLILNA ENOTA: Ptuj

LETOS VOLIMO ŠTEVILKO 18

JOŽEF HORVAT

1. LENDAVA

Volilni okraj obsega občine: Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci in Turnišče.

dr. SIMON KOLMANIČ

2. ORMOŽ

Volilni okraj obsega občine: Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

MIRA REBERNIK ŽIŽEK

3. LJUTOMER

Volilni okraj obsega občine: Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej.

NATAŠA KUHAR ČERPNJAK

4. MURSKA SOBOTA I

Volilni okraj obsega občine: del Murske Sobote, del Moravskih Toplic, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, Puconci in Rogašovci.

DRAGO RAJBAR

5. MURSKA SOBOTA II

Volilni okraj obsega občine: del Murske Sobote, del Moravskih Toplic in Beltinci.

ALENKA ROŠKAR

6. GORNJA RADGONA

Volilni okraj obsega občine: Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij.

DAVID KLOBASA

7. LENART

Volilni okraj obsega občine: Lenart, Sv .Jurij v SG, Sveta Trojica v SG., Sv. Ana v SG, Benedikt in Cerkvenjak.

VIKTOR VAJNGERL

8. PESNICA PRI MARIBORU

Volilni okraj obsega občine: Kungota, Pesnica in Šentilj.

PETRA ŽIHER SOK

9. PTUJ I

Volilni okraj obsega občine: del Ptuja, Sveti Andraž v SG, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci in Markovci.

KLEMEN RUTAR

10. PTUJ II

Volilni okraj obsega občini: del Ptuja in Hajdina.

DUŠAN PERNEK

11. PTUJ III

Volilni okraj obsega občine: Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik in Zavrč.